woensdag 12 maart 2014

Koptienden Naarden 1561De namen en het folionummer.

Evert Jan Gerritsz 4
Gerrit Louwesz 4
Ewoldt Jansz 4
Gerrit Ewoltsz 4
Cors Fransz 5
Jan Frans Boutsz 5
Lambert Thijmansz 5
Thoenthe Claes Henricks dochter 5
Wolter Stevensz 5
Jan van Eck ,tot Monnickendam, 5
Lambert Jan Evertsz 5
Ghijsbert Gerrit Jacobsz 5
Delia? Cornelis dr 6
Jan Henrick Dircxz 6
Meerten Meertensz 6
Wilhem Folcxz 6
Jacob Thonisz 6
Willhem Gerritsz ,jonge,,van Loesdrecht, 6
Reijer Rutgersz 6
Emmien Gerrit Folcxsz 6
Dirck Heijmesz 7
Lambert Cornelisz 7
Cornelis Elbertsz 7
Wolcken Elbertsz 7
Meerten Lap 7
T Gasthuijs 7
Peter Jacob Reijersz 7
Willemtge Feecken 7
Jacob Gerrit Roelofsz 7
Cornelis Ghijsbertsz 8
Claes Jan Evertsz 8
Joost Claesz 8
Willhemtgen Jansz 8
Thonijs Dircxz 8
Sijborch Jan Eelisz 8
Willhem Jan Lamffertsz 9
Jan Jansz 9
Aert Claesz ,kinderen, 9
Pors Lubbertsz 9
Eelt Jansz 9
Thonijs Diemensz 9
Ghijsbert Jansz 9
????? ????? 10?
Jacob Cornelisz 10
Ansch Ghijsbert Jansz 10
Gerrit Claesz Quick 10
Jan Evertsz 10
Evert Jansz 11
Elbert Gerritsz 11
Elsghen Thijmans ,Jan Gerritsz huijsfrou, 11
Jan Meijns Thonisz 11
Meijns Willemsz 11
Gerrit Dircksz 11
Gerrit Gerrit Dirckszoon ,jonge, 11
Jan Meijnsz Backer 11
Beer Jansz 12
Lijsghen Meijns  12
Peter Henricxz 12
Jan Petersz 12
Gheert Evertsz 12
Jost? Thonicsz? 12
Thijma Claesz 12
Claes Dircxz Saill 12
Jan Reijersz 12
Henricxz Jansz 13
Coma Jaep ,jonge, 13
T Convent ,van oud Naarden, 13
Feije Thonijsz 13
Jan Aertsz Lap 13
Jan Ghijsen 13
Jacob Wilhem Jacobsz 13
Die Susteren ,tot Naarden, 13
Grietge Peter Bruijne ,weed, 13
Lambert Ghuesz 14
Ghijsbert Gerritsz Boell 14
Elbert Gerritsz (Radt?) 14
Mr Gerrit Claesz 14
Peter Goesensz Kan 14
Claes Deijn 14
Jan Brasser ,tot Monnickendam, 14
Jacob Gerbrantsz 14
Ghijsbertge Louwe dr ,weed, 15
Freeck Jansz 15
Cornelis Aertsz Lap 15
Peter Ghijsbertsz Lappen 15
Dirck Claesz 15
Bout Heijmesz 15
Cornelis Pauwelsz 15
Elbert Potter 15
Hubert Jansz 16
Gerrit Hermansz 16
Gerrit Elbertsz 16
Jan Melisz ,van Huijsen, 16
Frans Boutsz 16
T Heijlich Cruijs Altaer 16
Onse Lieve Vrouwe Altaer 16
Sint Jacobs Altaer 16
Jan Claesz 16
Mr Ghijsbert Lap 17
Jan Willemsz Glasmaecker 17
Thonis Claesz 17
Gerrit Cornelisz 17
Jacob Willemsz (Stoelemaecker?) 17
Sint Anna Altaer ,tot Naarden, 17
Claes ,jonge, Willemsz Smith 17
Cornelis Henricxz 17
Hillegondt Cornelis Florijs ,weed, 17
Jaep Cornelis Henricxz 17
Sinte Loije Altaer 18
T Heijlich Sacraments Altaer 18
T Convent ,van Vreenddaell, 18
Peter Claesz ,van Amstelredam, 18
Henrick Jacobsz Snijder 18
Heer Henrick Claesz 18
T Sieckhuijs ,binnen Naarden, 18
Dirck Gerrit Dircxz ,woonen tot ?? binnendijck, 18
Claes Heijn Jacobsz 18
Hubert Gerritsz ,tot Weesp, 19
Cornelis Gasthuijs 19
Jan van Huijsen 19
Dirck Reicxz ,in Cortenhouff, 19
?????  ???? 19
?????  ???? 19
?????  ???? 19
?????  ???? 19

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1553De namen en het folionummer.

Gerrijt Lambtsz 3
Gosen Posch 3
Evert Jan Gerrijtsz 3
Baltasar Gerretsz ,tot Amstelredam, 3
Ewout Jansz 3
Jan Frans Boutsz 3
Thijmen Petersz 4
Claes Heijnricksz 4
Wouter Stevensz 4
Claes Bunschoten 4
Ghijsbert Gerrijt Jacobsz 4
Delijaen Cornelis dochter 4
Jan Heijnricksz 4
Meerten Meertensz 4
Volcken Aertsz 4
Reijer Rutgersz 4
Emmie Gerrijt Volckesz 5
Dirick Heijmesz 5
Lambert Cornelisz 5
Elbert Folcksz 5
Meerten Lap 5
Bruijn Claesz 5
T Gasthuijs 5
Peter Jacob Reijersz 5
Meerten Ottensz 5
Jacob Gerrijt Roelof 5
Thonis Thonisz 6
Cornelis Ghijsbertsz 6
Joost Claesz 6
Claes Gerbrantsz 6
Willem Jan Lamfertsz 6
Jan Heijnrick Jansz 6
Aert Claesz ,kijnderen, 6
Wouter Aertsz Lap 6
Eelt Jansz 6
Thonis Diemesz 6
Ghijsbert Jansz (schout?) 7
Jan Lamfertsz 7
Jacob Cornelisz 7
Ansch Ghijsbert Janszoon 8
Gerrijt Claesz Quijck 8
Jan Evertsz 8
Jan Meijns Thonisz 8
Meijns Willemsz 8
Jacob van Kempen? 8
Sijmon Jacobsz 8
Gerrijt Diricxz 8
Peter Petersz 8
Jan Meijnsz Backer 8
Peter Heijnricksz 8
Joest Thonisz 8
Thijmen Claesz 8
Claes Diricxz Zail? 9
Jan Gerrijtsz 9
Heijnrick Jansz 9
Comen Jaep ,jonge, 9
T Convent van oude Naarden 9
Feije Thonisz 9
Jan Aertsz Lap 9
Jan Ghijsen 9
Jacob Willem Jacobsz 9
Die Susteren ,van Naarden, 9
Heijnrick Elbertsz Heeck 9
Thonis Rijcxz 10
Lambert Guesen 10
Elbert Gerrijtsz Raet? 10
Mr Gerrijt Claesz 10
Peter Jan Andriesz 10
Claes Deijn 10
Jan Brasser ,van Monnickendam, 10
Heer Frans Gerrijtsz 10
Freeck Jansz 10
Cornelis Aertsz Lap 10
Peter Ghijsbersz Lappen 10
Dirick Claesz 10
Bout Heijnesz 10
Steven Elbertsz ,van Amersfoort, 11
Cornelis Pouwelsz 11
Heer Peter Jacobsz 11
Jan Egbertsz 11
Elbert Potter 11
Huebert Jansz 11
Gerrijt Hermesz 11
Mr Dirick Hermsz 11
Gerrijt Elbertsz 11
Bout Egbertsz 11
Jacob Boutsz 11
Jan Melisz 11
Frans Boutsz 11
T Heijlich Cruijs Autaer 12
Onse Lieve Vrouwe Autaer 12
Jan Claesz 12
Mr Ghijsbert Lap 12
Jan Willemsz Glaesmaker 12
Lambert Willemsz 12
Jacob Lambtsz 12
Heijn ???? Thonisz 12
Mechels Jan Bosch 12
Cornelis Willemsz Brouwer 12
Jacob Willemsz Slottemaker 12
Sint Annan Outaer ,tot Naarden, 12
Claes ,jonge, Willemsz Smit 12
Cornelis Heijnricksz 12
Sint Loijen Outaer 13
T Convent ,van Vredendael, 13
Peter Claesz ,van Aemstelredam, 13
Heijnrick Jacobsz Snijer 13
Cornelis Thonisz 13
Heer Heijnrick Claesz 13
On? Memorije???? 13
T Sieckhuijs 13
Jacob Goesensz 13
Jan Jacobsz Leepoeij?? 13
Dirick Gerrijt Dirricxsz 14
Claes Heijn Jacobsz 14
Dirickgen Gerrijts 14
Kors Melisz 14
Lambt Loot?? 14
Gerrijt Louwesz 14
Jan van Huessen 14
Gosen Rijcxz 14

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer

Koptienden Naarden 1548De namen en het folionummer.

Willem Claes Obbesz 3
Ghosen Claesz 3
Ghosen Posch 3
Evert Jan Gerrijtsz 3
Balthus Geuertsz ,borger tot Amsterdam, 3
Alijdt Thijmensz 3
Jacob Stevensz 3
Gerrijt Jacobsz 3
Thijmen Pettesz 3
Claes Heijnricksz 3
Claes Bunschoten 3
Ghijsbt Gerrijt Jacobsz 3
Jan Elbertsz Graef 3
Deliaen Cornel dochts 3
Jan Heijnricksz 3
Merten Mertensz 3
Folcken Aertsz 3
Claes Dirricxsz 4
Willem Folckensz 4
Dirck Heijnensz 4
Egbert Folckensz 4
Gerrijt Dirricxsz 4
Merten Lap 4
Bruijn Claesz 4
T Gasthuijs 4
Peter Jacobsz 4
Meerten Ottensz 4
Gerrijt Louwesz 4
Thonis Thonisz 4
Cornel Ghijsbertsz 4
Joost Claesz 4
????? 4??
Claes Gerbrantsz 4
Willem Jan Lamfertsz 5
Jan Heijnrick Jansz 5
Aert Claesz Kijne?? 5
Wouter Aertsz Lap 5
Aelt Jans 5
Thonis Diemensz 5
Ghijbt Jansz 5
Jan Lamfertsz Kijne? 5
Jacob Cornel 5
Gerrijt Claesz Quijck 5
Jan Evertsz 5
Jan Meijns Thonisz 5
Jacob van Kevere 5
Gerrijt Dirricksz 5
Jan Meijnsz 5
Peter Heijnricksz 5
Geert Evertsz 6
Joost Thonisz 6
Claes Diricksz Zail? 6
Jan Gerrijtsz 6
Heijnricks Jansz 6
Comen Jaep ,jonge, 6
Oude Naarden 6
Fije Thonisz 6
Meijns Heijnricksz 6
Jan Aertsz Lap 6
Jan Ghijsen 6
Die Susteren 6
Heijnrick Elbertsz 6
Thonis Rijcxsz 6
Lambt Guesz 6
Elbert Gerrijtsz 6
Mr Gerrijt Claesz 6
Peter Jan Andriesz 6
Claes Reijn 6
Jan Brasser ,tot Monnickdam, 6
Heer Frans Gerrijtsz 7
Freeck Jansz 7
Cornels Aertsz 7
Peter Ghijbt Lappen 7
Dirrick Claesz 7
Boudt Heijmensz 7
Steven Aelbt ,van Amersfoort, 7
Cornel Pouwelsz 7
Heer Peter Jacobsz 7
Jan Egbrtsz 7
Eelbt Potter 7
Huebert Jansz 7
Gerrijt Hemensz? 7
Mr Dirick Berntsz 7
Gerrijt Elbtsz 7
Bout Egbtsz 7
Jacob Boutsz 7
Jan Melisz 7
Frans Boutsz 7
T Cruijs Autaer 8
Onse Vrouwen Outaer 8
Jan Claesz 8
Mr Ghijbt Lap 8
Jan Willemsz 8
Jacob Lambtsz 8
Peter Aertsz 8
Gerrijt Petersz 8
Mechelt Jan Boss  8
Jacob Willemsz Slootmaker 8
Sinte Annan Outaer 8
Claes Willemsz Smit ,jonge, 8
Cornel Heijnricksz 8
Sinte Loijen Outaer 8
T Convent van Vredendael, 8
Peter Claesz ,van ???, 8
Freeck Heijnensz 8
Cornel Jan Ebbesz 8
Cornel Thonisz 9
Heijnrick Claesz 9
Die Memerul? 9
Jan Willemsz Smit 9
T Sieckhuijs 8
Jan Jacobsz Leepooij? 9
Dirrick Gerrijtsz 9
Claes Heijn 9
Diirckgen Gerrijts 9
Kors Melisz 9
Lambt Loot? 9
Gerrijt Louwensz 9
Jan van Huijssen 9

Bron:Archief Noord-Holland toegang 117 koptienden 1502-1838.

Gemaakt en geplaatst door:Lucas de Gooijer